Emilia Reyes

Programová ředitelka pro politiky a rozpočty se zaměřením na rovnost a udržitelný rozvoj, Equidad de Género.

 

Emilia Reyes má magisterský a bakalářský titul z mezinárodních vztahů a magisterský titul z veřejné správy. Zaměřila se na genderově citlivou veřejnou politiku a plánování rozpočtů a také na udržitelný rozvoj, včetně otázek změny klimatu a komplexního řízení rizik v souvislosti s přírodními pohromami. V těchto oblastech školí vládní úředníky ze zákonodárné, soudní i výkonné větve, jakož i představitele agentur OSN na národní a regionální úrovni. V současnosti pracuje jako programová ředitelka pro politiky a rozpočty se zaměřením na rovnost a udržitelný rozvoj v mexické nevládní organizaci Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia (Genderová rovnost: občanství, práce a rodina). V letech 2014 až 2019 patřila Emilia Reyes mezi osm organizačních partnerů při ženské hlavní skupině Agendy 2030, která prosazovala aktivní zapojení ženských a feministických organizací v jednáních o Agendě 2030. Mezi lety 2017 a 2019 byla spolupředsedkyní Koordinačního mechanismu hlavních skupin a dalších zúčastněných stran Politického fóra OSN na vysoké úrovni. Od roku 2017 spolupředsedá Pracovní skupině žen pro financování rozvoje.

Contact

Twitter: @Emilia_Equidad

Contributions: