Dorota Osvaldová
Koordinátorka klimatické kampaně, Greenpeace Slovensko

Contributions:

6 květen 2022