Anna Frenyó
Novinářka

Anna Frenyó je novinářka původem z Maďarska, která nyní působí v Berlíně. Píše anglicky, německy, francouzsky a maďarsky, většinou o tématech z oblasti kultury a politiky v Maďarsku, Německu a Francii, o diverzitě a médiích, uprchlících a migraci, náboženství a společnosti a také o problematice přenosu válečného traumatu v rodinách.

Snaží se stavět mosty, být hybatelkou změn a propojovat odlišné kultury či způsoby uvažování. Pracovala mimo jiné pro Deutsche Welle, RBB Kulturradio, Tagesspiel, taz a maďarský týdeník 168 óra. Další informace najdete na jejích webových stránkách: anna-frenyo.de.