Andrea Pető

Andrea Pető je historička, profesorka Ústavu genderových studií Středoevropské univerzity (CEU) ve Vídni, výzkumná spolupracovnice Institutu demokracie CEU v Budapešti a doktorka maďarské Akademie věd. Její texty o genderu, politice, holocaustu a válce byly přeloženy do 23 jazyků. V roce 2018 obdržela od akademické federace All European Academies (ALLEA) Cenu Madame de Staël, udílenou za přispění k evropským kulturním hodnotám, konkrétně „za průlomový intelektuální přínos jejích historických prací o ženách ve východní Evropě“.[1] Na Södertörnské univerzitě ve Stockholmu obdržela titul doctor honoris causa. V posledních letech vyšly její publikace The Women of the Arrow Cross Party. Invisible Hungarian Perpetrators in the Second World War (Ženy ze Strany Šípových křížů. Neviditelné maďarské pachatelky za druhé světové války, 2020) a The Forgotten Massacre: Budapest 1944. (Zapomenutý masakr: Budapešť 1944, 2021). Píše komentáře pro řadu národních i mezinárodních médií.

[1] Ocenění předávala 16. května 2018 evropská komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Mariya Gabriel.