András Deák

András Deák je vedoucí výzkumný pracovník Institutu strategických a obranných studií při Výzkumném středisku Józsefa Eötvöse Národní univerzity veřejné služby v Budapešti. Dále řídí výzkumnou skupinu na Institutu světového hospodářství při Centru pro ekonomická a regionální studia Maďarské akademie věd a mezi lety 2011–2014 působil jako mimořádný pracovník v Maďarském institutu zahraničních věcí.

Zabývá se hospodářstvím v postsovětské oblasti včetně Ruska a energetickou politikou.