Partneři

Spolupracujeme na 160 projektech s partnery z více než 60 zemí. V současné době provozujeme 29 mezinárodních poboček. Odkaz Heinricha Bölla, který nabádal občany účastnit se politického dění, neseme neustále na zřeteli a snažíme se jej šířit dále.

O nadaci

Nadace Heinrich-Böll-Stiftung je součástí zeleného politického hnutí, které vzniklo a rozvíjí se celosvětově jako reakce na tradiční politiky socialismu, liberalismu a konzervatismu. Našimi hlavními pilíři jsou ekologie a udržitelnost, demokracie a lidská práva, sebeurčení a spravedlnost. Jsme zeleným think-tankem a mezinárodní sítí pro politiku.