Podcast-Episode

Význam demokracie: vikář Vladimír Volráb

Toto je první díl série Meaning of Democracy neboli Význam demokracie.
Přinášíme osobní výpovědi 6 osobností, které jsou v ČR činní a zastupují menšiny. Jak se jim zde žije a s čím se v každodenním životě
setkávají?

This episode is part of the series:
Beschreibung

Please enter description