Tři dekády budování občanské společnosti: Pražská kancelář Heinrich Böll Stiftung slaví 30. výročí

Tisková zpráva

Pražská kancelář Heinrich Böll Stiftung slaví 21. srpna 2020 už třicáté výročí svého založení. Coby první zahraniční kancelář nadace byla svědkem a podporovatelem dlouhé demokratické obnovy Československa a později České republiky, od sametové revoluce přes ekonomickou transformaci 90. let až po vstup Česka do EU. V současnosti kancelář koordinuje i aktivity na Slovensku, v Maďarsku a Chorvatsku a díky svým unikátním zkušenostem a institucionální paměti pokračuje v podpoře ekologie, demokracie a lidských práv ve střední Evropě.

Solární ekopavilon na pražském Barrandově, jeden z nejvýznamnějších projektů pražské kanceláře v 90. letech
Teaser Image Caption
Solární ekopavilon na pražském Barrandově, jeden z nejvýznamnějších projektů pražské kanceláře v 90. letech

“Myšlenka na zahájení aktivit v Československu tu byla už před revolucí,” říká Milan Horáček, jeden ze zakladatelů německých Zelených (Bündnis 90/Die Grünen) a první ředitel pražské kanceláře Heinrich Böll Stiftung. “Spolupráci s českými disidenty jsme rozvíjeli nejpozději od mé návštěvy Prahy na začátku roku 1986. Už tehdy začalo být jasné, že pokud to někdy praskne, nadace zkusí otevřít kancelář v Praze. Praha pro nás byla důležitá i ve spojení s osobností Heinricha Bölla, který se vždy zasazoval o práva českých spisovatelů a disidentů,” vysvětluje Horáček kroky předcházející založení pražské pobočky nadace. K tomu nakonec došlo 21. srpna 1990, symbolicky v den výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy, a pražská kancelář obratem začala poskytovat podporu bující občanské společnosti v zemi. Dobré vztahy s novými politickými představiteli přispěly k rychlé integraci nadace do politického a společenského života v Česku, což se projevilo například na rychlém získání prvních kanceláří v prostorách ředitelství pražského hasičského sboru.

V 90. letech se pražská kancelář zaměřovala nejen na otázky demokratické transformace, ale také na problematiku udržitelného zemědělství a produkce biopotravin, prevenci obchodu se ženami nebo na podporu nezávislé kultury. V rámci vlastní činnosti i různých partnerství byly úspěšně investovány rozsáhlé prostředky do rozvoje neziskového sektoru a jedním ze symbolů této etapy činnosti nadace se stal nově vybudovaný solární ekopavilon s organickou zahradou na Barrandově.

Vstup do EU a nová etapa v životě kanceláře

“Díky mnohaleté činnosti a kontaktům Milana Horáčka napříč celým regionem byla pražská kancelář ve velice dobrém postavení. Když jsem se ujala jejího vedení, stále jsme pracovali v solárním ekopavilonu s výstavou o udržitelné energii a úsporách vody. I tehdy byly mezi hlavními prioritami naší práce demokracie a lidská práva, ekologie, zejména ekologické zemědělství a obnovitelné zdroje energie, a také budoucnost Evropy. Mimo jiné jsme kladli silný důraz na rozvoj česko-německých a česko-slovenských vztahů. Mnoho aktivit se rozvíjelo v regionálním kontextu se zapojením odborníků z Česka, Polska, Slovenska a Maďarska,” říká Eva van de Rakt, která vedla pražskou kancelář mezi lety 2004 a 2018 a v současnosti působí jako ředitelka evropské kanceláře Heinrich Böll Stiftung v Bruselu.

Rok 2004 byl i důležitým zlomem v historii celé země, která po letech přístupových jednáních vstoupila do EU. Demokratická transformace regionu se posunula do nové fáze a to vedlo i ke změně přístupu a některých priorit pražské kanceláře. “Bylo by velmi troufalé tvrdit, že naše činnost pomohla ke vstupu České republiky do EU. Myslím ale, že léta našich aktivit předcházející vstupu v nezanedbatelné míře pomohla k posílení proevropských hlasů v české společnosti. Referendum o vstupu do EU skončilo výsledkem 77,3% pro vstup s účastí asi 55% voličů, což je z dnešní perspektivy obdivuhodný výsledek,” vysvětluje van de Rakt.

Genderová rovnost, otázky čisté energie a dekarbonizace ekonomiky se s postupem klimatické krize stávaly stále důležitějšími tématy a kancelář se začala prostřednictvím workshopů, konferencí a publikací věnovat také udržitelnému urbanismu a sociálním a genderovým aspektům klimatické adaptace. Stále také pokračovala v podpoře nezávislých kulturních aktivit, jako například Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět nebo Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě.

“V průběhu let se změnila struktura našich partnerství a obecně i potřeby neziskových organizací. V 90. letech se řešilo hlavně zakládání neziskovek a jejich podpora v počátečních fázích. O deset let později už byla pochopitelně občanská společnost organizována jinak, na mnohem širší úrovni. Od té doby náš hlavní úkol spočívá v intenzivní obsahové spolupráci a poradenství v kontextu společných projektů a evropských sítí našich partnerských organizací,” dodává Eva van de Rakt.

Budoucnost a nové výzvy

Spolu s destabilizací politické situace v regionu bylo potřeba věnovat stále více kapacit otázkám zahraničních vztahů, bezpečnosti a lidských práv, zejména vzhledem k vnitropolitickému vývoji v Maďarsku. V roce 2019 nová ředitelka pražské pobočky Nino Lejava, která dříve vedla jihokavkazskou sekci Heinrich Böll Stiftung ve Tbilisi, začala dále rozvíjet spolupráci a vytváření solidárních platforem s partnery z Česka, Slovenska, Maďarska a Chorvatska i výměnu zkušeností s aktéry mimo středoevropský region.

“Ve srovnání s prvními dvěma dekádami po pádu železné opony, které byly mnohem optimističtější ohledně budoucích perspektiv národů střední Evropy, teď musíme hledět do budoucnosti s mnohem střízlivější optikou. Na globální úrovni čelíme klimatickým změnám a růstu společenských nerovností. Na lokální úrovni po nadšení devadesátých let a éře rozšiřování EU pozorujeme růst negativních trendů jako je euroskepticismus, nacionalismus, rozklad vlády práva a politická apatie, a také hybridní válku ve východní Evropě,” říká Lejava.

“V celé Evropě dnes vidíme ústup od dosažených pokroků v oblasti genderové demokracie. Některé vlády odmítly ratifikovat Istanbulskou dohodu, na univerzitách jsou ohrožena genderová studia a feminističtí a LGBTQ+ aktivisté a aktivistky se ocitají pod tlakem. Proto v oblastech, kde jsou ženy nedostatečně reprezentovány, usilujeme o rozšiřování odborných kompetencí, a také podporujeme jejich rodinné zázemí umožňující pokračování jejich aktivit. Co možná nejvíce chceme věnovat pozornost otázkám intersekcionality. V našich programech energie a klimatické politiky aktivně propagujeme mladou generaci ženských odbornic, které jsou v těchto oborech jen málo zastoupeny. Příští rok chceme také posilovat ženské sítě v oblastech trvalé udržitelnosti a klimatické politiky, které jsme začali budovat v roce 2019 a konsolidovat v roce 2020. Chceme také pomáhat našim partnerům ve formulaci genderově orientovaných projektů,” popisuje Lejava některé z plánů pražské pobočky na rok 2021, které musely být do značné míry upraveny vzhledem k následkům pandemie koronaviru.

“Vzhledem k asymetrickým problémům v našem regionu a pandemií omezeným možnostem práce se budeme zaměřovat na lokální projekty a iniciativy v jednotlivých zemích. Pozorujeme, že v zemích Visegrádské čtyřky roste nedůvěra ke státu a vládě práva, což dále komplikuje debatu o boji s korupcí, která je nezbytná pro rozvoj fungující politické reprezentace a demokracie. Chceme proto tuto debatu obohatit o lokální zkušenosti jednotlivých společností a tak podporovat evropský dialog o vládě práva,” dodává Lejava s ohledem na nové výzvy v regionu zasaženém autoritářskými tendencemi některých vlád a dopady ekonomické krize.

Coby první a nejdéle fungující zahraniční pobočka Heinrich Böll Stiftung tak pražská kancelář stále usiluje o vývoj a rozšiřování svých aktivit tak, aby odpovídaly proměnlivé situaci v regionu, a dokazuje, že hodnoty svobody, občanské odvahy, tolerance a otevřené debaty nemohou být nikdy chápány jako samozřejmost a musí být stále rozvíjeny a chráněny ve spolupráci se všemi dostupnými partnery.