Mezinárodní konference: Populismus v Evropě Hrozba liberální democracii?

Růst současného evropského populismu představuje jednu z největších výzev, které musí čelit liberálně demokratické státy na starém kontinentu. K pochopení úspěchu populistů na obecné úrovni a v jednotlivých zemích je užitečné prozkoumat příčiny tohoto fenoménu,
zejména po vypuknutí ekonomické krize. Tato mezinárodní konference je věnována právě analýze jednotlivých evropských zemí, ve kterých je populismus na vzestupu.

18. května 2015
Goethe-Institut Prag, Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Praha 1