Česko hledá budoucnost: Shrnutí projektu

Pražské zastoupení nadace Heinrich-Böll-Stiftung spolu s analytickým centrem Glopolis a Green European Foundation představují shrnutí projektu Česko hledá budoucnost.

„Cílem projektu Česko hledá budoucnost je obohatit veřejnou debatu nejen o nová věcná řešení komplexních otázek, ale také ukázat, že bez zásadního rozšíření a uplatnění demokratických procedur v praxi české politiky není možné se ze současné stagnace vymanit.“

„Cesta k oživení české demokracie vede zaprvé přes změnu pravidel, která regulují naše soužití, to, jak si vládneme a jak nakládáme s našimi zdroji, a zadruhé skrze obrodu občanství, tedy naplnění tohoto pojmu novým významem v prostoru České republiky i Evropské unie.“

„Tím nejdůležitějším úkolem je proto nyní vybudovat kvalitní společenské instituce, které experimentování, objevování, učení, a především zapojení občanů do veřejného života co nejvíce usnadní. Přispět do takové debaty a vtáhnout do ní další aktéry je hlavním cílem projektu a širšího procesu Česko hledá budoucnost.“

„Tříletý projekt Česko hledá budoucnost sestával ze série setkání mezi autory dílčích studií, řady tematických diskuzních seminářů za účasti více než stovky expertů/expertek, akademiků/akademiček, zástupců/zástupkyň veřejné sféry, podnikání i občanských iniciativ a z debat otevřených širší veřejnosti.“

Sborník projektu, který obsahuje i dílčí studie, si můžete stáhnout zde.