Politika využívání zdrojů pro spravedlivou budoucnost: Memorandum nadace Heinrich-Böll-Stiftung

Od těžby dehtových písků v Severní Americe přes rozsáhlé skupování africké půdy a čínské investice v oblasti řeky Mekong po těžbu a pěstování sóji v Latinské Americe – investice do globálních zdrojů s velkými zisky je zavedenou realitou. Veškeré toto využívání přírodních zdrojů nicméně nerespektuje ekologické limity našeho světa a není schopné zajistit spravedlivé rozložení z něho plynoucích zisků.

Toto memorandum je výsledkem dvouletého procesu. Prostřednictvím projektu založeného na dialogu Resource Equity in a Finite World“ (volně přeloženo: rovnost v přístupu ke zdrojům ve světě s konečnými zásobami zdrojů) přivedla nadace Heinricha Bölla dohromady mladé lidi z 29 zemí, kteří se během své účastí na deseti „workshopech budoucnosti“ v Latinské Americe, Evropě, severní Africe, subsaharské Africe, Asii a na Blízkém východě zabývali problematickými otázkami, které souvisejí s využíváním zdrojů. Jeden takový workshop se konal v dubnu 2013 v Praze a zúčastnili se jej mladí lidé z České republiky, Slovenka, Maďarska, Polska, Chorvatska a dalších evropských zemí. Esej delegátů pražského workshopu vycházející z témat diskutovaných na této akci si můžete přečíst zde.

Delegáti každého z workshopů se následně sešli s mezinárodním týmem nadace Heinricha Bölla v Berlíně, kde diskutovali a dále rozvíjeli své vize a nápady. Tento proces byl podpořen přítomností panelu sestávajícího z jedenácti mezinárodně uznávaných environmentalistů a odborníků na lidská práva.

Skrze toto Memorandum nabízí nadace Heinricha Bölla úhel pohledu, který kombinuje demokracii, ekologii a lidská práva a vytyčuje cestu vpřed směrem k základům udržitelné a spravedlivé politiky využívání zdrojů.

Product details
Date of Publication
2014
Publisher
Heinrich-Böll-Stiftung
Number of Pages
56
Licence
Language of publication
Angličtina
ISBN / DOI
978-3-86928-127-8