Evropské společenství pro obnovitelné energie - ERENE

Jak si Evropa může zajistit trvale udržitelné zásobování energiemi, efektivně bojovat s klimatickými změnami a zároveň zvýšit svou konkurenceschopnost? Obnovitelné energie hrají vedle úspor energií a zlepšování využitelnosti energie klíčovou roli ve strategii trvale udržitelné energetické politiky. Ve studii pro Heinrich-Böll-Stiftung vypracovali její autoři Michaele Schreyer (bývalé komisařka EU) a Lutz Mez (Výzkumný ústav pro environmentální politiku, Svobodná univerzita Berlín) vizi kompletního pokrytí potřeby elektřiny v Evropě pomocí obnovitelných energií.

Autoři navrhují založení Evropského společenství pro obnovitelné energie (ERENE). ERENE by umožňovalo díky společnému evropskému postupu využití enormního a rozmanitého potenciálu zdrojů obnovitelné energie v Evropě. Společenství by tím ukázalo, že přechod výroby elektřiny z fosilních a nukleárních nosičů na obnovitelné zdroje je možný. ERENE by tak zaštiťovalo ekologickou modernizaci sektoru elektrické energie v Evropě.

Product details
Publisher
Heirnich Böll Stiftung
Licence