Tělo v rukou společnosti

Ostatní texty jsou výběrem několika dalších neméně závažných témat z oblasti reprodukčních práv žen a mužů. Je to sexuální výchova ve školách, jejíž realizace v podobě osvětového programu, vychovávajícího k reprodukčnímu zdraví a znalosti práv, je v současné době ohrožena, protiprávní sterilizace žen a pracovní migrantky a jejich nucené interrupce.

Product details
Date of Publication
2011
Publisher
Gender Studies, o. p. s.
Number of Pages
87
Licence
All rights reserved.
Language of publication
Čeština
ISBN / DOI
978-80-86520-38-4