Girls Day si razí cestu i v České republice

14. června 2014

Girls Day – kariérní den nebo také den budoucnosti dívek se pravidelně koná v dubnu v 16 evropských zemích. Během tohoto interaktivního dne otevřených dveří mají dívky ojedinělou šanci seznámit se se studijními obory a profesemi v oblastech jako IT, stavebnictví, telekomunikace, tedy oborech, které jsou tradičně chápány jako mužské.

Velkou popularitu si Girls Day získal v Německu – od roku 2001 otevírají v tento den po celé zemi své dveře podniky, závody a vysoké školy dívkám už od 5. třídy a ty tak mohou nahlédnout do zákulisí oborů a profesí, kde jsou ženy zatím málo zastoupeny, v poslední době se mohou rovněž setkat s ženami na vedoucích pozicích i v politice. Den budoucnosti dívek získal velkou váhu díky kancléřce Maerkelové, která ho od svého nástupu do úřadu každoročně zahajuje a jistě i díky ní je Girls Day podporován Spolkovým ministerstvem pro rodinu, seniory, ženy a mládež, Ministerstvem pro vzdělání a výzkum (a také Evropským sociálním fondem). Koordinačním místem Girls Day v Německu je Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V., které vyhledává nové partnery a organizace, připravuje materiály, spolupracuje s 350 regionálními pracovními skupinami. Stránka http://www.girls-day.de je hojně navštěvovaná dívkami, rodiči i učiteli, stejně jako zájemci ze stran podniků a škol. Není divu, že počet dívek, který se této akce dodnes zúčastnil, přesáhl milion a půl, a mnohé z nich si našly povolání nebo studium, o kterém předtím vůbec neuvažovaly.

Girls Day se zásluhou Gender Studies, o.p.s. uskutečnil už dvakrát v České republice, i když zatím jen ve velmi skromném měřítku. Stalo se tak v rámci mezinárodního projektu Buď v pohodě - přemýšlej rovně! - Mladí v práci, jehož dlouhodobým cílem je přispět ke snížení genderové segregace na trhu práce s ohledem na mládež. Mládeži druhého stupně základních škol a středních škol, včetně středních učňovských škol, byly určeny interaktivní semináře, které je i jejich pedagogy upozorňují na stereotypy a předsudky při výběru profese, na diskriminaci z důvodu věku, pohlaví a obecně na problematiku segregace trhu práce. Skupina mladých lidí (15-20 let) si zábavnou formou vyzkoušela realizaci jednoduchého videa na téma modelových situací při volbě povolání, genderových stereotypů a diskriminace při vstupu na trh práce. Součástí projektu byla spolupráce s partnerskými organizacemi z Norska, Rakouska a Slovenska, inspirující byla zejména stáž v norské organizaci KUN.

V říjnu loňského roku se skupina 14-15tiletých dívek podívala do firmy Telefonica O2 a Avast a 25. dubna dostalo na 60 dívek ze středních škol a posledních tříd základních škol možnost navštívit kromě těchto dvou firem ještě podnik Průmstav a také velvyslanectví USA a Německa, kde se dověděly, co je potřeba udělat pro to, aby se mohly stát diplomatkami, velvyslankyněmi, obchodními či kulturními atašé.

Nejen o zkušenostech z těchto prvních Girls Day u nás se hovořilo o několik dní později v pražském Goethe-Institutu, na konferenci Překročit hranice: ženy a muži napříč profesemi. Ústředním tématem konference byla genderová horizontální segregace trhu práce. Česká společnost je i ve výběru povolání stále v zajetí mnoha předsudků, dosud převládají stereotypní názory na to, jaké profese se takzvaně hodí pro muže (IT, stavebnictví, elektronika a technické obory vůbec) a jaké pro ženy (služby, zdravotnictví, vzdělávání). Jak ukázaly krátké spoty na téma Nenechte se odradit, musí mladí lidé, kteří si vyberou netypická povolání (mladý muž hlásící se na pozici učitele mateřské školy, mladá žena, která má na FFUK na starosti technickou podporu ad.) čelit řadě překážek. Diskuze na toto téma v české společnosti dosud chybí, ačkoliv se nejedná o žádnou novinku ani nedůležitý rys trhu práce. Genderová segregace trhu práce se výrazně podílí na rozdílných platech žen a mužů, ale především v době, kdy se pracovní trh vlivem rozvoje technologií rychle mění, je prostupnost mezi povoláními bez ohledu na pohlaví zcela zásadní. Trendy v zaměstnávání naznačují, že do budoucna nebudeme pracovat v jedné profesi celý život (byť u různých zaměstnavatelů), ale že povolání budeme stále častěji měnit podle poptávky na trhu práce. Proto je nezbytné odhodit představy o povoláních vhodných pro ženy nebo pro muže.

To ostatně potvrdila i jedna z mluvčích konference, Linda Utheim z Norska. Následkem postupného vylidňování norského venkova, kdy do měst za studiem a prací odcházejí především dívky, začaly v celých oblastech chybět síly v pečovatelském a vzdělávacím sektoru. Stát pružně zareagoval informační kampaní, lákající do těchto „ženských“ profesí muže, kteří do nich odcházejí i po útlumu stavebního průmyslu (respektive přílivu levnějších zahraničních stavebních dělníků). Rekvalifikovali se a mnozí z nich se v novém povolání našli. Obdobně inspirující je další norská zkušenost se skupinou dívek a mladých žen, pracujících v „mužských profesích“ jako elektrikářky, automechaničky apod., které jako jakési ambasadorky dodávají odvahu dalším dívkám a jejich rodičům vystoupit ze zaběhaných stereotypů při volbě povolání.

V následující panelové diskuzi vystoupili zástupci zaměstnavatelů a společností, působících v ČR, které jsou si dobře vědomy, že genderově vyrovnané týmy pracují lépe, a že v rámci boje o talenty je třeba se zaměřit na mladé ženy. Hovořilo se také o potřebě Boys Day, který by nalákal kluky do školství a zdravotnictví.

I když mezinárodní projekt v těchto dnech končí, Girls Day bude i v budoucnu velkou prioritou Gender Studies, o.p.s. Asi není reálné, aby v českém prostředí brzy nabyl takový rozsahu a váhu, jakou má v Německu, ale velký ohlas a zájem dívek, jejich rodičů i poradců při výběru povolání je zavazující. Na nových stránkách http://girlsday.cz/ se mohou o Girls Day dovědět víc jak dívky, tak zájemci z řad firem a vysokých škol a mohou se do programu přihlásit.

 

Pavla Frýdlová je spoluzakladatelka neziskovek proFem a Gender Studies, kde řídila dlouhodobý mezinárodní orálně-historický projekt Paměť žen. Své publikace a dokumentární filmy zaměřuje na problematiku žen a migrantů.