Desať rokov v Únii: Slovenská a česká cesta

Desať rokov v Únii: Slovenská a česká cesta

10. prosince 2014 Juraj Alner, Jarmila Balážová, Vladimír Bilčík et al.
Inštitút pre verejné otázky, Nadace Heinricha Bölla
pdf
Místo vydání: Bratislava
Datum vydání: 2014
Počet stran: 188
Licence: CC-BY-SA 3.0
Jazyk publikace: Slovenština
ISBN: 978-80-89345-50-2

Jak členství v Unii ovlivnilo každodenní život lidí, působení demokratických institucí, práva a situaci menšin, vývoj občanské společnosti, pocit solidarity a sounáležitosti s Evropou? Co jsme očekávali od vstupu do Unie, a naplnila se tato očekávání? Pokud je důvěra obyvatelstva vůči EU a jejím institucím stabilně vysoká, proč je tedy tak nízká volební účast ve volbách do Evropského parlamentu? Jakou vizi vývoje EU by občané i politici rádi podpořili? 18 autorů a autorek – politologů, sociologů, etnologů, žurnalistů a občanských aktivistů z ČR a SR  přináší reflexi vývoje obou dvou zemí,klade si nelehké otázky a přináší zajímavé pohledy.