All Content

Genderová demokracie – Všechny příspěvky

21 - 33 z 33

Pekingská akční platforma: Česká republika je stále na začátku.

V letošním roce uplyne 20 let od 4. světové konference OSN o ženách v Pekingu, na níž se sjelo 45 000 účastníků, tedy převážně účastnic. Na rozdíl od předchozích konferencí v Mexico City, Kodani a Nairobi byly tentokrát aktivistky z celého světa odhodlané přivézt domů závazky ze strany vlád ke zlepšení situace žen a vyjednávaly s vládními delegacemi znění deklarace konference. Vznikla tak Pekingská akční platforma, která definovala dvanáct oblastí kritických pro postavení žen a doporučila kroky k jejich zlepšení. Přijetí Pekingské deklarace a akční platformy znamenalo historický průlom pro práva žen. Podepsaly ji vlády 189 zemí a zavázaly se tak k prosazování rovných příležitostí žen a mužů ve svých programech. Po dvou desetiletích je třeba provést bilanci. V řadě zemí vznikají při této příležitosti mediální kampaně, speciální webové stránky, hodnotící konference, ale v České republice zná Pekingskou akční platformu málokdo.

Publikace Peking + 20, připravovaná Nadací Heinricha Boella, chce tuto situaci alespoň částečně napravit. Pavla Frýdlová oslovila několik osobností, které se v otázce ženských práv a rovných příležitostí angažovaly a angažují, ať už na vládní úrovni, ve státní správě, akademické sféře a především v neziskovém sektoru, aby se zamyslely nad tím, jak a v čem se změnila situace žen v České republice za uplynulých 20 let.

Publikace vyjde při příležitosti červnového Kongresu žen. Postupně z ní uveřejníme několik ukázek, zde je první z nich.

Autor/ka Petr Pavlík

Ženské umění aneb Z Prahy až do Buenos Aires

Pod tímto názvem probíhá v galerii UM Vysoké školy uměleckoprůmyslové pozoruhodná výstava. Osm desítek shromážděných exponátů je totiž připomínkou významné výstavy z roku 1929, kdy do Argentiny na Třetí mezinárodní ženský kongres, organizovaný International Women´s Council, putovala díla 34 českých umělkyň. Měla být součástí celosvětové výstavy ženského umění konané v rámci kongresu.

Autor/ka Pavla Frýdlová

Jak na věkovou (i genderovou) diskriminaci

Stárnutí populace se týká všech evropských zemí, ale nízká zaměstnanost lidí staršího věku je výrazná zejména v bývalých postkomunistických zemích. Česká republika se v míře zaměstnanosti lidí 60-64 let propadá až na 17. místo v EU. Společenské změny a nástup tržní ekonomiky s sebou přinesly jak kult mládí, tak spousty předsudků o starších lidech: neovládají dobře cizí jazyky, mají problémy s IT technologiemi, nechtějí se dál vzdělávat atd. Tyto stereotypy v nahlížení na starší generaci vytrvale přežívají, přestože dnešní padesátníci a padesátnice jsou právě ti, kterým bylo v roce 1989 teprve 25 let, a všechny ty převratné změny provázely celý jejich dosavadní pracovní život.

Autor/ka Pavla Frýdlová

Romské studentky vysokých škol se rok učily, jak obstát v politice

Mladé Romky míří do politiky. Desítka z nich má právě teď za sebou roční politický výcvik. Organizuje ho Slovo 21 ve spolupráci s nadací  Heinrich-Böll-Stiftung v Praze. Romské vysokoškolské studentky z různých krajů Česka se během výcviku učily od těch největších odborníků jak fungovat v politice, vystupovat na veřejnosti, komunikovat s médii, úspěšně argumentovat anebo připravit kvalitní politickou kampaň.

ROZKOŠ bez RIZIKA

Zákon o legalizaci prostituci se dostal nedávno znovu na pořad dne, vyvolal řadu oprávněných reakcí, jeho projednávání bylo odloženo a tak nejstarší řemeslo světa je v České republice stále v právním vakuu. Respektive pořád platí zastaralý prvorepublikový zákon o potírání pohlavních nemocí, který mimo jiné zakazuje zřizování a udržování nevěstinců.

Autor/ka Pavla Frýdlová

Rovné příležitosti

Pod tímto názvem uspořádalo 5. 6. 2014 Ministerstvo vnitra ČR spolu s partnerskými organizacemi konferenci, tentokrát s podtitulem Města a obce pro všechny, tedy o využití veřejného prostoru z hlediska genderu. Hojná účast zástupců krajů, měst i obcí svědčí o stoupajícím zájmu samosprávy o problematiku rovných příležitostí a zavádění gendermainstreamingu do práce a praxe úřadů.

Autor/ka Pavla Frýdlová

ROSA – centrum pro týrané a osamělé ženy

Každý, kdo se pohybuje na půdě českých ženských neziskovek, zná Marii Vavroňovou a Zdenu Prokopovou, zakladatelky a dodnes vedoucí pracovnice Rosy - organizace, která má za sebou neuvěřitelných 21 let pomoci ženám - obětem domácího násilí a jejich dětem. Dnešní desetičlenný tým Rosy, složený ze sociálních pracovnic, pedagožky a psycholožky poskytuje klientkám tři registrované sociální služby: odborné sociální poradenství, azylové ubytování s utajenou adresou a telefonickou krizovou pomoc.

Autor/ka Pavla Frýdlová

Girls Day si razí cestu i v České republice

Girls Day – kariérní den nebo také den budoucnosti dívek se pravidelně koná v dubnu v 16 evropských zemích. Během tohoto interaktivního dne otevřených dveří mají dívky ojedinělou šanci seznámit se se studijními obory a profesemi v oblastech jako IT, stavebnictví, telekomunikace, tedy oborech, které jsou tradičně chápány jako mužské.

Autor/ka Pavla Frýdlová

O ženách bez domovas Alexandrou Doleželovou

Lexu Doleželovou znám od roku 2003, kdy začala pracovat v Gender Studies, o.p.s., tehdy ještě jako studentka mezinárodních vztahů. Během několika následujících let jsem měla možnost sledovat její vývoj a zrání, jak osobnostní, tak odborné a obdivovat nasazení, s jakým přistupovala k jednotlivým projektům i postům.

Autor/ka Pavla Frýdlová

ProFem slavil 20 let své existence

Jedna z nejdůležitějších českých ženských organizací oslavila v prosinci dvacáté narozeniny. A bylo opravdu co slavit!

Autor/ka Pavla Frýdlová

Penzijní reforma optikou genderu

Penzijní reforma je jedno z nejdiskutovanějších témat posledních let na české politické scéně a lze předpokládat, že její koncept bude novou vládou revidován. Proto je zde prostor pro návrhy na zlepšení a snahu o jejich prosazování.

Autor/ka Pavla Frýdlová

Ženy na české politické scéně - Blýskání na lepší časy?

Ženy tvoří v české populaci mírně nadpoloviční většinu, ale na politické scéně jsou stále téměř zanedbatelnou menšinou. Kromě obecné premisy, že v demokratické společnosti by měly být zájmy obou pohlaví zastoupeny rovnoměrně, hovoří pro aktivní účast žen na správě věcí veřejných i řada praktických důvodů.

Autor/ka Pavla Frýdlová

Studie o LGBT aktivismu v České republice

Minulý týden proběhl v Praze již v pořadí třetí Prague Pride. Celotýdenní rozmanitý program festivalu, který doprovázela například výstava Transgender Me, nebo každodenní happeningy na piazzetě Nové scény Národního divadla, zakončil sobotní dvacetitisícový pochod.

Pages