All Content

Genderová demokracie – Všechny příspěvky

1 - 20 z 34

Ženy a revoluce: 1969 - 1989 - 2019

Video
Ke kulatému výročí protestů v roce 1969 v Československu jsme natočili videorozhovor se třemi ženami, které se během komunismu nebály vystoupit z řady a daly najevo, co si o režimu myslí. Disidentky Jarmila Johnová a Dana Němcová a protestující oběť Jana Dušková. Podívejte se, jak ustály sexuální obtěžování veřejnou bezpečností, psychologický nátlak přes děti nebo rozpad rodiny. "Lidé se báli příliš." (J. Johnová)

Pomoc na základě vlastní zkušenosti

Pacientská organizace Mamma HELP bude zanedlouho slavit 20. výročí své existence. Novinářka a vydavatelka Jana Drexlerová ji zakládala spolu s dalšími spolupacientkami a za nemalé podpory onkochirurga MUDr.Václava Pechy. Záměrem skupiny žen, které právě prodělaly léčbu rakoviny prsu nebo jí ještě procházely, byla především vzájemná podpora. Dnes je Mamma HELP organizací s celostátní působností, její zásluhou se kromě jiného do povědomí veřejnosti dostal význam prevence této choroby.

Autor/ka Pavla Frýdlová

Férové město pro všechny

Hlavním tématem letošního Kongresu žen, který se uskuteční 23. září, jsou Ženy a veřejný prostor. Speciální workshop s názvem „Jak navrhnout férově sdílené město?“ připravuje pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung, která se problematice férově sdíleného města věnuje již několik let. Workshop, určený veřejnosti se zájmem o plánování a rozvoj města, je inspirován osmi příběhy různých skupin obyvatel měst, na jejichž každodenní potřeby urbanistické studie mnohdy zapomínají. 

Autor/ka Pavla Frýdlová

Žena za socialismu po letech

Nestává se často, že by sociologická studie vydaná před více jak 40 lety měla co říct dnešnímu čtenáři. Kniha Žena za socialismu, vydaná sociologickým nakladatelstvím SLON ve vlastním překladu autorky Aleny Wagnerové, takovou výjimkou je.

Autor/ka Pavla Frýdlová

Ženy bez domova

Lexa Doleželová je jednou ze zakladatelek a vůdčí osobností obecně prospěšné společnosti Jako doma-Homelike, zaměřené na ženské bezdomovectví. Sešly jsme se v nedávno otevřené smíchovské veganské Jídelně Kuchařek bez domova.

Autor/ka Pavla Frýdlová

Potřebujeme feminismus?

O tématech spojených s postavením žen a mužů se v české společnosti v posledních letech konečně mluví ve větší míře i mimo kruhy těch, kteří a které se otevřeně hlásí k feminismu. Do debat se zapojují mnozí a mnohé, do jejichž slovníku gender, genderový nepatří, ale chtějí mít rovné šance, rovné zastoupení a rovné platy za stejnou práci.

Autor/ka Pavla Frýdlová

Co je rovnost?

Kde si dnes česká společnost stojí v otázkách rovnosti žen a mužů? Daří se nám snižovat domácí a genderově podmíněné násilí, uplatňovat hledista rovných příležitostí žen a mužů a podporovat slaďování pracovního a soukromého života? Jsme o krůček dál nebo máme co dohánět?

Autor/ka Pavla Frýdlová

Jileha - Romské ženy ženám srdcem

Od roku 2015 fungují v rámci projektu Jileha lokální romské ženské skupiny, do kterých se zapojilo více jak devadesát žen. Romky za poslední půlstoletí udělaly velký krok kupředu. Jaké jsou současné formy romského ženského aktivismu? Jak by mohly romské ženy pomoci své komunitě v budoucnu?

Autor/ka Pavla Frýdlová

Násilí na ženách nemizí

Mezinárodní den proti násilí na ženách je připomínán 25. listopadu, následován 16 dny aktivismu, během nichž se konají různé akce upozorňujícím na fenomén, který se stále nedaří vymýtit. V loňském roce bylo v České republice nějaké formě genderově podmíněného násilí vystaveno 170 000 žen a během svého života má s tímto druhem násilí zkušenost každá třetí žena.

Autor/ka Pavla Frýdlová

Stop kybernásilí na ženách a mužích

Stále větší část našeho života se odehrává v internetovém a telekomunikačním prostředí. Internet, mobily, webové aplikace a sociální sítě se stávají nezbytnou součástí naší existence. Víme však, co je kyberšikana a jak jí předcházet? Proč je problematika násilí na internetu v české společnosti stále podceňována?

Autor/ka Pavla Frýdlová

Každému z nás bude jednou padesát. Jsme na to připraveni?

Alternativa 50+ je organizací, která se zaměřuje na problematiku osob, zabývající se věkovou či kombinovanou věkovou a genderovou diskriminaci a v posledních několika letech si získala velký respekt. Její činnost v oblasti rovných příležitostí a diskriminace na základě věku i genderu, je na české neziskové scéně nepřehlédnutelná. 

Autor/ka Pavla Frýdlová

Férové platy, férové penze

„Férové platy, férové penze“ je mezinárodní projekt, který chce upozornit na velkou disproporci v odměňování žen a mužů a tím zvyšování chudoby žen v penzi. V průběhu projektu vznikla studie "Genderové nerovnosti v odměňování a důchodech - Česká republika" a další národní zprávy o nerovném odměňování a jeho dopadech do důchodů, i manuál příkladů dobré praxe z partnerských zemích. Jak je to tedy s férovostí platů?

Autor/ka Pavla Frýdlová

Svátek žen 2016

Letošní oslavy Mezinárodního dne žen přinesly širokou nabídku akcí a množství témat k diskusi. Vyšel například sborník ‪#‎ZaIstanbul‬, pojednávající o domácím násilí a vybraných tématech z oblasti genderově podmíněného násilí, uskutečnil se diskusní seminář o rodinné politice a postavení žen na trhu práce či výstava, zachycující životní realitu žen bez domova.

Autor/ka Pavla Frýdlová

Česká ženská lobby

Česká ženská lobby (ČŽL) je síť 28 neziskových organizací, která hájí práva žen v České republice. Vznikla v roce 2004 z potřeby koordinace ženských NNO i na základě výzvy Evropské ženské lobby. Jakým tématům se organizace sdružené v ČŽL věnují? Jaké jsou jejich současné priority a výzvy? A jak probíhá spolupráce na evropské úrovni? Co se díky činnosti ČŽL v posledních letech podařilo?

Autor/ka Pavla Frýdlová

Kde sú ženy architektky? Je to o spôsobe práce, nie o ‘ženskej’ architektúre.

Tradícia feminizmu v Českej a Slovenskej republike síce nie je príliš silná, v súčasnosti sa však začína prejavovať nové sebavedomie architektiek. Otázkou je, zda se to odrazí aj na inštitucionálnej a praktickej rovine? Milota Sidorova sa v tomto texte zamýšľa nad tým, kam sa strácajú ženy v týchto profesiách? Prečo je tomu tak a ako prispieť k prekonaniu týchto prekážok?

Autor/ka Milota Sidorová

Prečo dnes potrebujeme viac žien v architektúre, územnom plánovaní v Prahe?

V čase, kedy sa Praha otvára debate o interdisciplinárnom urbanizme, participácii a tvorbe strategických dokumentov, vzniká otázka nielen pre koho všetky tieto aktivity slúžia, ale kto sa podieľa na ich vzniku. Základným princípom demokratickej spoločnosti je snaha o vyrovnanejšie šance a zohľadnenie potrieb rôznych skupín. Ako je to teda s územným plánovaním v Prahe a prečo by sme v tomto období mali rozmýšlať o vyrovnanejšom gendrovom prístupe?

Autor/ka Milota Sidorová

NORA - probuzená spící krasavice

Pavla Frýdlová přibližuje činnost brněnského Genderového informačního centra NORA.  Samoživitelsktví, genderové audity nebo nerovné odměňování žen a mužů, to jsou jedny ze stěžejních tématm, kterým se v centru věnují. Více v rozhovoru s Kateřinou Hodickou, současnou ředitelkou NORY.

Autor/ka Pavla Frýdlová

Aspekt po 22 letech

První feministická organizace na Slovensku se jako zájmové sdružení žen ASPEKT oficiálně zaregistrovala v roce 1993. Ve stejném roce vyšlo i první číslo feministického kulturního časopisu Aspekt, od té doby vyšlo 21 obsáhlých čísel časopisu a od roku 2003 pokračuje jako webzin. Pavla Frýdlová se na podzim vydala do Bratislavy a přináší rozhovor s jednou ze zakladatelek Aspektu, Janou Cvikovou.

Autor/ka Pavla Frýdlová

Ženy a muži v rovnováze

Koncem října se v Praze uskutečnila konference Rovné příležitosti žen a mužů na úrovni měst a obcí. Je součástí dvouletého projektu, který realizuje Fórum 50 % z programu Dejme (že)nám šanci. Tento projekt reaguje na znevýhodnění žen v přístupu k rozhodování a nedostatečné zohledňování jejich potřeb a klade si za cíl systémovou změnu na základě výzkumů, osvěty a práce s klíčovými aktéry. Pavla Frýdlová v předkládané zprávě shrnuje zásadní informace, data a teze, které během konference zazněly.

Autor/ka Pavla Frýdlová

Pages