Projekty

Projekty

Současný populismus v Evropě a role médií

22. – 23. května 2017 se uskuteční 3. ročník mezinárodní konference o populismu „Současný populismus v Evropě a role médií“. V těchto dnech se v Praze setká přes 70 badatelů z více než 20 evropských zemí a někteří přední myslitelé z oblasti politických a sociálních věd, aby společně diskutovali nad příčinami úspěchu současného populismu v Evropě a jeho propojeností s mediálním prostorem. 

Strach z neznámého

Výstava Strach z neznámého otevírá dialog o tématu uprchlictví, azylu a migrace. Vystavená díla domácích i zahraničních umělců a umělkyň se zabývají situací uprchlíků, ale i naším vztahem k nim. Navštívit ji můžete v průběhu února a března 2017 v galerii Národní technické knihovny v Praze - Dejvicích.

Migrace v Německu: „Konečně na vlastní oči“

Na tři desítky zástupců nevládních organizací, samospráv, novináří a politici se během dubna zúčastnili tří studijních cest do Německa, jejichž cílem byla právě výměna zkušeností s přijímáním a integrací uprchlíků. Spektrum pohledů na migraci a integraci sahal od regionů, které dlouhodobě trpí spíš vylidňováním než velkým množstvím přicházejících migrantů (Sasko), přes multikulturní metropoli (Berlín), až po tu část Německa, která byla nedávno pro celou zemi „nárazníkovou zónou“ při přijetí asi milionu uprchlíků, kteří většinou právě přes Bavorsko do Německa loni přišli. Jaké to bylo? Přinášíme pohled jednoho z účastníků.

Město, které (si) tvoříme

Dne 6. listopadu 2012 se v pražském Centru současného umění DOX uskutečnila mezinárodní konference „Město, které (si) tvoříme“, kterou organizovala nadace Heinrich-Böll-Stiftung ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst a Centrem kvality bydlení. Konference si kladla za cíl podívat se na současné problémy našich měst, inspirovat koncepční myšlení a praktické strategie. O tom, že je udržitelné plánování a rozvoj měst opravdu aktuálním tématem svědčila nejen hojná účast, ale i vášnivé diskuse jak mezi panelisty tak i v publiku. Za úspěch považujeme, že se podařilo přivést ke společné debatě jak politiky a zástupce městských samospráv z celé ČR, tak odborníky z oblasti městského plánování, architekty i zástupce občanských iniciativ. Velmi důležitá a inspirativní byla také přítomnost zahraničních hostů.

Demokracie

V mnoha zemích na celém světě lidé protestují proti nespravedlnosti, zneužívání moci a špatným životním podmínkám a současně vedou kampaně za vyšší standardy. V rámci těchto aktivit vznikají a rozvíjejí se nové formy občanské participace v politických a administrativních procesech. Podporujeme všechny snahy o dosažení větší míry demokracie a participace.

Ženy v politice

NEBUĎ DILINO

Ženy v poli

The City is for All

Subscribe to RSSPřihlásit se k RSS Feed