Nová pracovní pozice – finanční koordinátor/ka

nová pracovní pozice v hbs

Pracovní pozice – finanční koordinátor/ka

Pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung vybízí k podání přihlášek na otevřenou pozici finanční/ho koordinátora/ky s nástupem k 23. březnu 2020Termín pro podání přihlášek je pátek 28. února 2020.

Heinrich-Böll-Stiftung je politická nadace sdružená s německou Stranou zelených. Jsme zelený think tank a mezinárodní politická síť s partnerskými projekty v asi 60 zemích s více než 30 kancelářemi po celém světě. Našimi hlavními zásadami jsou ekologie a udržitelnost, demokracie a lidská práva, sebeurčení a spravedlnost. Klademe důraz především na genderovou demokracii, což znamená sociální emancipaci a rovnocenná práva pro ženy a muže.

Pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung je oblastní kanceláří zodpovídající za aktivity v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a v Chorvatsku. Hledáme motivované a zkušené jednotlivce pro naplnění pozice Finanční koordinátor/ka, který bude podávat zprávy pro vedení.

Odpovědnosti:

Kromě jiného bude tato pozice obnášet následující:

· vést finanční administrativu.

· zajistit integritu finančních a organizačních procesů.

· podpora programového sestavování rozpočtu a jeho sledování.

· podpora finančních zpráv a reportů.

· vyúčtování mezd a předání konkrétních právních předpisů.

· podpora partnerů projektů v rozpočtech a budování kapacity a zajištění finančních procesů a pravidel, které musí organizace dodržovat.

Požadavky:

  • bakalářské vzdělání v oblasti obchodu či financích nebo odpovídající kvalifikace; 
  • minimálně 4 roky odborné praxe v oblasti správy financí, účetnictví, zpracování a řízení projektů;
  • plynulý ústní i písemný projev v češtině; plynulý ústní i písemný projev v němčině nebo v angličtině;
    Dobrá znalost dvou světových jazyků výhodou.
  • zkušenosti z mezinárodního/ neziskového sektoru výhodou;
  • výrazné organizační schopnosti se zaměřením na detail;
  • flexibilta při řešení problémů a schopnost pracovat v týmu
  • povědomí o genderové otázce a opravdový zájem o hodnoty a poslání Heinrich Böll Stiftung.

 
Zašlete prosím svou přihlášku včetně životopisu, alespoň jedno doporučení a motivační dopis v němčině nebo v angličtině na info@cz.boell.org . 

Termín pro podání přihlášek je pátek 28. února 2020.

Kontaktováni budou pouze kandidáti, kteří projdou užším výběrem.