Zahraniční politika

Czech

Stredná Europa a východné partnerstvo EÚ

Môžu byť dnes bývalé komunistické krajiny, členovia EÚ, príkladom pre ostatné transformujúce sa štáty vo východnej Európe, v ich vnútorných reformách? Môžu zohrávať úlohu bezprostredného vonkajšieho činiteľa, napomáhajúceho demokratickému vývoju v týchto štátoch a pôsobiť ako reálny advokát týchto štátov v ich snahách sa priblížiť k EÚ a perspektívne sa do nej aj integrovať? Málokto by namietal proti tvrdeniu, že by bolo dobré, keby odpoveď bola pozitívna.

Autor/ka Grigorij Mesežnikov