Jaderná energetika

Czech

Jaderné dědictví, které nikdo nechce

České jaderné reaktory za svůj provoz vyprodukují nejméně 4 tisíce tun vysoce radioaktivního odpadu. Jeho množství se může ještě zvýšit, pokud počet jaderných reaktorů vzroste. I přesto, že české vlády dlouhodobě deklarují svůj pozitivní vztah k rozvoji jaderné energetiky, neumí problém s jaderným odpadem vyřešit.

Autor/ka Martin Sedlák

Slabiny uchazečů o výstavbu nových reaktorů v ČR

pdf

Prof. Stephen Thomas se ve své studii kriticky zaměřuje na šest zájemců o výstavbu reaktorů pro jadernou elektrárnu Dukovany, tendru, jehož vypsání se očekává v průběhu roku 2018. Thomas srovnává dosavadní zkušenosti těchto firem a upozorňuje na možná rizika. Publikace vznikla na základě spolupráce Aliance pro energetickou soběstačnost, Calla a Heinrich-Böll-Stiftung e.V., kancelář v Praze.

Jaderný optimismus vychází na 32 miliard korun

Na jaře 2014 zrušila společnost ČEZ výběrové řízení na výstavbu dvou nových bloků v jaderné elektrárně Temelín. Rozhodnutí padlo bezprostředně poté, co vláda přijala usnesení, ve kterém odmítla „zapojení jakéhokoliv typu státní záruky“ pro nové jaderné projekty.

Autor/ka Karel Polanecký

Středoevropské jaderné bláznovství

Výroky politiků ve střední a východní Evropě o projektech jaderné energetiky jsou důsledkem strnulosti, nikoli progresivní politiky založené na solidní analýze. Pro zdůvodnění nových jaderných zdrojů v regionu používají dva pomýlené předpoklady: poptávka po elektřině má výrazně růst a velkoobchodní ceny mají růst přes EUR 100/MWh, píše Jan Ondřich.

Autor/ka Jan Ondřich

Česká vláda chce posílit atomovou energetiku, i za cenu dotací

V České republice se aktuálně připravuje nová Státní energetická koncepce. Současný energetický plán je z roku 2004 a svým obsahem nestačí na moderní průmyslové trendy. Bohužel se česká vláda rozhodla otočit zády k příležitostem ve zvyšování energetické efektivity a v obnovitelných zdrojích. Základem nové energetické politiky se má stát budování dalších jaderných reaktorů.

Autor/ka Martin Sedlák