Studie a analýzy

Studie a analýzy

Pražské zastoupení nadace Heinrich-Böll-Stiftung spolu s analytickým centrem Glopolis a Green European Foundation představují shrnutí projektu Česko hledá budoucnost.

Heinrich-Böll-Stiftung představuje novou publikaci "Greening the Heartlands of Coal in Europe – postřehy z česko-německo-polského dialogu o energetických otázkách". Tato studie je výsledkem trilaterální expertní skupiny, která se na pozvání nadace Heinrich-Böll-Stiftung a Ecologic Institute v průběhu minulého roku pravidelně setkávala, aby diskutovala vliv německé energetické transformace na německé sousedy, Polsko a Českou republiku.

Studie „Skutečné náklady na výrobu elektrické energie“, v originále: "Was Strom wirklich kostet", porovnává státní podpory a společenské náklady na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a konvenčních zdrojů, tedy uhlí a jádra. Studie jasně ukazuje a věrohodnými statistikami dokládá, že pokud by se skryté náklady na konvenční energie promítly do faktur za elektřinu, příplatek za OZE by vysoce převýšily.

Studie předního ekonoma a člena NERV M. Zámečníka a jeho kolegy J. Hlaváče, kterou Hnutí DUHA a Heinrich Böll Stiftung společně zadaly, kalkuluje, kolik pracovních míst doposud vzniklo v rámci zateplování obytných budov díky dvěma podpůrným programům Panel a Zelená úsporám. V rámci odborného semináře "Jak dál po Zelené úsporám" byly 3. května diskutovány výhody a možnosti dalšího pokračování tohoto typu podpůrného programu. Záznam ze semináře a studie naleznete zde.

Jsou národní akční plány pro pro energii z obnovitelných zdrojů (NREAP) zaměřené na dlouhodobou přeměnu systému výroby energie a představují reálný plán pro dosažení cílů 2020? Zohledňují možnosti, které v rámci této přeměny nabízí evropská spolupráce? Odpověď v případě České republiky nabízí analýza Petra Holuba. Společně s dalšími je vydávána v rámci společného projektu Green European Foundation a Heinrich-Böll-Stiftung.

Všechny články zabývající se "Studie a Analýzy"

Publikace

Tato studie představuje unikátní analýzu českého energetického sektoru z genderové perspektivy, kterou vypracovaly výzkumnice z oddělení Genderu a sociologie na Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. na zadání kanceláře Heinrich-Böll-Stiftung v Praze.

Pražské zastoupení nadace Heinrich-Böll-Stiftung spolu s analytickým centrem Glopolis a Green European Foundation představují sborník projektu Česko hledá budoucnost.

Ekologie

Ekologie a udržitelný rozvoj jsou klíčové pro zabezpečení budoucnosti lidstva – jsou to oblasti, které by se neměly v žádném případě stát obětmi politického taktizování. Zelená parlamentní i mimoparlamentní hnutí mají zásluhu na tom, že se z ekologie stalo jedno z hlavních a vážných politických témat. Těžko by se našla jiná oblast, která by se za posledních 30 let přeměnila z tématu pro několik vědců a aktivistů na téma pro celosvětové konference.