Tělo v rukou společnosti

Tělo v rukou společnosti

26. června 2014 Zuzana Candigliota, Kateřina Červená, Ema Hrešanová et al.
Gender Studies, o. p. s.
pdf
Místo vydání: Praha
Datum vydání: 2011
Počet stran: 87
Licence: All rights reserved.
Jazyk publikace: Čeština
ISBN: 978-80-86520-38-4

Ostatní texty jsou výběrem několika dalších neméně závažných témat z oblasti reprodukčních práv žen a mužů. Je to sexuální výchova ve školách, jejíž realizace v podobě osvětového programu, vychovávajícího k reprodukčnímu zdraví a znalosti práv, je v současné době ohrožena, protiprávní sterilizace žen a pracovní migrantky a jejich nucené interrupce.