Česká debata o víceletém finančním rámci Evropské unie

Česká debata o víceletém finančním rámci Evropské unie

25. června 2014
Europeum, Glopolis
pdf
Místo vydání: Praha
Datum vydání: 2011
Počet stran: 81
Licence: All rights reserved.
Jazyk publikace: Čeština
ISBN: 80-86993-11-6

16. prosince 2011

Tato publikace představuje sedm studií o tématech vztahujících se k různým politickým oblastem finanční perspektivy, jakož i k příjmové části rozpočtu EU. Jednotlivé příspěvky sloužily jako podklad pro diskusi odborníků ze státní správy, univerzit a nevládního sektoru a představitelů podnikatelů a zájmových skupin. Finální podoba studií obsahuje připomínky z diskusí, poskytuje přehled nejdůležitějších aspektů jednotlivých oblastí finanční perspektivy a popisuje pozice a názory různých zájmových skupin.